• Yıldız Teknik Üniversitesi - Proje Yönetimi Sertifika Programı (PMI Onaylı)

 

Proje Yönetimi Sertifika Programı - YTU
 
 
Proje Yönetimi Sertifika Programı, Proje yönetimi konusunda derinlemesine bilgi sahibi olarak  uzmanlaşmak isteyen katılımcılara uluslararası kabul görmüş Project Management Institute (PMI®) metodolojisi çerçevesinde proje yönetim süreçlerini, bilgi alanlarını, proje yönetim standartlarını, araç ve tekniklerini detaylarıyla aktarmayı ve örnekler ile uygulamayı  amaçlar. Bilgi alanları ve proje yönetim süreçlerinin anlatımı, kavram, terim, teknik ve araçların vaka çalışmaları ile aktarımı yer alır.

İçeriğinden ana başlıklar;
Proje Yönetimi Metodolojisi
42 saat / 7 gün.
 • Proje Yönetimine Giriş
 • Proje Paydaş Yönetimi
 • Proje Entegrasyon Yönetimi
 • Proje Kapsam Yönetimi
 • Proje Zaman Yönetimi
 • Proje İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Proje Maliyet Yönetimi
 • Proje Kalite Yönetimi
 • Proje Tedarik Yönetimi
 • Proje İletişim Yönetimi
 • Proje Risk Yönetimi
Proje Örneği - Vaka Çalışması
Microsoft Project ile Proje Yönetimi
12 saat / 2 gün
 • Proje Tanımlama Süreci
 • Aktivitelerin Belirlenmesi - WBS Oluşturma
 • Bağlantıların Oluşturulması - Network Oluşturma
 • Kaynakların Tanımlanması
 • Süre ve Maliyet Tahminlerinin Oluşturulması
 • Kritik Yol Analizi (CPM)
 • Kaynak Histogramları - Kaynak Seviyelendirme
 • Nihai Plan Oluşturma - Proje Kontrolü
 • MS Project İleri Düzey Kullanımı - Project Server
Q&A ve Final Sınavı-6 saat/1 gün
PMI is a registered mark of the Project Management Institute, Inc.
PMP is a registered mark of the Project Management Institute, Inc.
 
 

Kategori: Duyurular   

Sonraki »« Önceki