YERLİ MALI TEBLİĞİ

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 63üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentlerine istinaden Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Yerli Malı Tebliği, 13.09.2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği ilgi (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğünün 19 Eylül 2014 tarih ve 93285864-010.05/3780 sayılı yazısı) ile alınmıştır.

Kategori: Haberler   

Sonraki »« Önceki