TOBB TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİ MECLİS TOPLANTISI

 

 

 

 

Savunma sanayi 25 milyar dolarlık hedefe kitlendi

Savunma Sanayi Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir ise yaptığı değerlendirmede, belirtilen ihracat hedefini ‘ulaşılması zor ancak imkânsız değil’ şeklinde değerlendirerek, oluşturulan platformların ihracatına başlanıldığında ciddi artışların gündeme geleceğini kaydetti. “Sektörümüzün ihracat performansı hem bizim için önemli bir gösterge hem de sektörün sürdürülebilirliğini sağlayacak önemli bir dinamiktir” diyen Demir, gerçek anlamda katma değer yaratmak için ürüne akıl katan yaklaşımlara önem verilmesini istedi.

-Bilgi alışverişi şart

Önümüzdeki dönemde platform ürünlerin pazarlanmasında daha agresif ve etkin yöntemlerin kullanılmasına da vurgu yapan Demir “ortak akıl ürünü” ve “entegre çalışma ortamı” yaratmanın gerekliliğine dikkat çekti. Demir “Bizim yardımcı olabilmemiz için öncelikle sizlerin hazırlık yapıp stratejik hedeflerinizi belirlemeniz bize ancak devlet desteğinin gerektirdiği yerlerde somut beklentilerinizle gelmeniz daha anlamlı olacaktır. Müsteşarlığın da stratejisini siz sanayicilerin yakından takip etmesi gerekiyor. Ayrıca Silahlı Kuvvetlerin savuma stratejisi ve planlarının da sizler tarafından bilinmesi gerekiyor. Bu iki taraflı bir bilgi alışverişi olarak devam etmeli, bu bizi ihracat hedefine doğru götürecektir” dedi.

-Sadece iyi ve kaliteli ürün yetmez

Savunma sektörünün, sadece ürünün iyi ve kaliteli olmasıyla ayakta kalınabilecek bir sektör olmadığını belirten Müsteşar Demir, gereken dinamikler arasında ülkelerarası ilişkiler ve dünyadaki siyasi konjonktürün de önemli olduğunu kaydetti. Prof. Dr. İsmail Demir şöyle konuştu: “Özellikle yakından tecrübe ettiğimiz dost ve kardeş sınıfında olan ülkelerdeki faaliyetimizde ilginç bir durumla karşılaşıyoruz. Resmi görüşmelerde son derece olumlu dostça ortamda geçiyor ancak konu işin hayata geçmesi ve işbirliğine gelince çok yavaş kalındığını görebiliyoruz. Burada da hala o ülkelerde oluşturulan batı veya doğu egemenliğini kırmakla ilgili zorluklarımız var. Burada da sabırlı olmamız lazım. Ürünlerin kalitesi performansı şirketlerimizin yaklaşımları, açık ve dürüst samimi tutumları bu önyargıların kırılmasında etkin olacaktır. Bu konuda da yöneticilerimizin desteği gerçekten arkamızda bunu bilmenizi isterim. Yeter ki bizlerin takip edilecek ve iddialı olduğumuz konular olsun”

-Savunma sanayine ayrılan pay

Toplantı da ayrıca Meclis Başkan Yardımcısı Haluk Bulucu “Anayurt Savunmasında Gerçekler ve Türk Savunma Sanayi Devrimi 2015” başlıklı çarpıcı bir sunum yaptı. Savunma sanayi bütçesine ayrılan %1,7 oranındaki payın yetersizliğine de değinen Bulucu, bu oranın %3.5 çıkarılmasını istedi. Bulucu 2005 yılında 30 milyar dolar olarak ifade edilen savunma sanayi projeleri için ayrılan bütçenin 2015 yılında 7 milyar dolara düştüğüne dikkat çekti.

Toplantıda ayrıca Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden Daire Başkanı Ali Rıza Oktay “2023 Yılı İhracat Hedefine Ulaşımda Neler Yapabiliriz?” başlıklı bir sunum yaparak Ekonomi Bakanlığınca sağlanan destekler hususunda bilgi verdi.

 

TOBB Türkiye Savunma Sanayi Meclisi’nde, sektörün 2023 yılı için belirlediği 25 milyar dolarlık ihracat hedefine kitlendiği vurgulanırken, yapılması gerekenler ayrıntılarıyla ele alındı. Meclis Başkanı Yılmaz Küçükseyhan hedeflere ulaşmak için sektörde yüzde 35’lik bir büyümeye ihtiyaç olduğunu söylerken, Savunma Sanayi Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir de pazarlama konusunda daha agresif ve etkin yöntemlerin gerekliliğine işaret etti.

 

TOBB Türkiye Savunma Sanayi Meclisi sektörün sorunlarını ve çözüm önerilerini görüşmek üzere Ankara’da biraraya geldi. Toplantıda sektörün genel bir değerlendirmesini yapan Meclis Başkanı Yılmaz Küçükseyhan, 2014 yılı ihracat rakamını 1,650 milyar dolar olarak aktarırken döviz kazandırıcı hizmetler de eklendiğinde, sektörün yurtdışı satış gelirini 1,855 milyar dolar olarak ifade etti. Sektörün 2010 –2014 yılları mukayese edildiğinde, ihracatını yüzde 15 artırdığını bildiren Küçükseyhan 2023 yılında 25 milyar dolar ihracata ulaşmak için yüzde 35 oranında bir büyüme yaşanması gerektiğine dikkat çekti.

-Hedef zor ama imkânsız değil

Kategori: Haberler   

Sonraki »« Önceki