SAVUNMA SANAYİİNİN SORUNLARI TARTIŞILDI

19 Kasım 2008 günü Milli Savunma Bakanlığı ile SASAD’ın düzenlediği ve TOBB’nin ev sahipliğini yaptığı “Savunma Sanayiinin Sorunları / Öneriler” konulu seminerde savunma sanayiimizin sorunları ele alındı. MSB müsteşarlığı, Savuma Sanayii Müsteşarlığı, Dışişleri Bakanlığının Silahsızlanma Dairesi ve SASAD üyesi sanayicilerin katılımıyla gerçekleşen seminerde savunma sanayii kuruluşlarından derlenen sorunlar üzerine yapılan çalışmalar sorumlu makamlar tarafından açıklandı. İhtiyaç makamlarının sanayiciye yönelttiği sorular da sanayiciler tarafından cevaplandı. Dört ayrı bölümde düzenlenen seminerde

  • İhtiyaç Makamının Yönelttiği Konular
  • İhracatın Arttırılması ile İlgili Konular
  • Yurt İçi Üretim ve Ürün Geliştirme ile İlgili Konular ve
  • MSB - Ana Yüklenici – Alt Yüklenici Birlikte Çalışma Modeller
Ele alınıp örnek bir işbirliği ve açılık ortamı içimde tartışıldı. Seminer bu kapsamdaki toplantı ve görüş alış –verişleri ile ortak çalışmaların devam etmesi dilekleri ile sona erdi.

Kategori: Haberler   

Sonraki »« Önceki